Feedback

Vas kaj moti? Imate predlog? Brez zadržkov podelite svoje mnenje za nami. P.S.: Če želiš povratno informacijo, prosimo pripiši svoj email in z veseljem bomo odgovorili! Hvala z pomoč.

We detect, that you are not from Slovenia. Switch to english version here.
close

Terms & Conditions > Terms & Conditions

 1. ČLANSTVO
 2. SPLOŠNA DOLOČILA
 3. PRAVICE KUPCEV IN PRODAJALCEV
 4. ODDAJA PONUDBE, DOSTAVA IN PLAČILA
 5. POSTOPEK PRIDRUŽITVE PONUDBI IN NAKUPA
 6. CENE
 7. PROVIZIJE
 8. NAGRADNE IGRE
 9. VABILA IN ODZIVI
 10. AVTORSKE PRAVICE, BLAGOVNE ZNAMKE IN DRUGA INTELEKTUALNA LASTNINA
 11. UPORABA PODATKOV
 12. ODGOVORNOST
 13. STORITEV
 14. MNENJA
 15. ODVEZA ODGOVORNOSTI
 16. PRAVICE TRETJE OSEBE
 17. PRITOŽBE IN SPORI

Pogoji uporabe opisujejo in pojasnjujejo pravice kupcev in prodajalcev (ponudnikov, trgovcev), njihove dolžnosti, odnose ter obveznosti in priporočila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) ter mednarodnimi priporočili, praksami, strategijami in smernicami za elektronsko poslovanje na daljavo.
Prav tako ta dokument določa odnose med uporabnikom (kupcem in/ali prodajalcem) in spletnim portalom Dealstocker.com


Politike, ki so del tega dogovora:

 

 • Odgovornost prodajalca (Seller’s responsibilities policy) X
 • Odgovornost kupca (Buyer’s responsibilities policy) X
 • Medsebojno spoštovanje
 • Kar vidiš je kar dobiš
 • Manj je več
 • Vračila
 • Pridružitev ponudbi
 • Re-grupiranje ponudbi
 • Provizije
 • Dostava
 • Politika zasebnosti
 • Plačila
 • Dovoljeni in prepovedani izdelki
 • Objava ponudbe

 


Pravila, ki so del tega dogovora:

 

 • Pravila za kupce
 • Pravila za prodajalce

 

ČLANSTVO


Uporabnik pridobi pravico do članstva in uporabe spletnih storitev (v skladu s tem dogovorom in pogoji uporabe)  z registracijo na portalu Dealstocker.com. Ob registraciji se uporabniku dodelita uporabniško ime in geslo z vsemi podatki, ki določajo identiteto uporabnika. Uporabniško ime predstavlja elektronski naslov uporabnika.
Pri uspešno zaključeni ponudbi prične veljati zavezujoča (kupoprodajna) pogodba med uporabniki (kupci in prodajalci), zaradi česar morajo biti uporabniki, ki se želijo registrirati na portalu Dealstocker.com, polnoletni in ne mlajši od 18 let.

 

SPLOŠNA DOLOČILA


Za registracijo na portalu Dealstocker.com in uporabo portal se uporabniki strinjajo, da bodo upoštevali in ravnali v skladu s:

 

 • Pravili za kupce
 • Pravili za prodajalce
 • Politiko portala Dealstocker.com
 • Pogoji uporabe portala Dealstocker.com
 • Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UBT2) in ostalimi veljavnimi zakoni, priporočili, direktivami in kodeksom za elektronsko poslovanje


Vsa pravila in politike so del tega dokumenta in determinirajo dodatne pogoje uporabe. Pridržujemo si pravico do občasnih in/ali hitrih sprememb pravil, politik in splošnih pogojev uporabe portala. Zavezujemo se, da vas bomo, v primeru večjih sprememb pogojev uporabe in poslovanja, o le-teh pravočasno obvestili preko elektronske pošte, obvestil v orodni vrstici portala in obvestil v uporabniškem profilu. Prav tako hranimo starejše različice spremenjenih dokumentov.

 

Z registracijo na portalu Dealstocker.com se strinjate in sprejmete te pogoje uporabe. S potrditvijo dogovora le-tega več ni mogoče prekiniti, preklicati, odpovedati ali prenehati.

 

Pridržujemo si pravico do:

 

 • Omejevanja ali prenehanja vseh aktivnosti in članstva uporabniku na portalu Dealstocker.com, če obstaja razlog ali utemeljen sum, da uporabnik predstavlja potencialno grožnjo ostalim uporabnikom.
 • Prekinitve ali izbrisa uporabniškega računa, če uporabnik ne ravna v skladu s temi pogoji uporabe, pravili in politiko portala.
 • Izbrisa uporabniškega računa in vseh podatkov neaktivnih uporabnikov.


V primeru kršitve ali zlorabe pravil, pogojev uporabe, politike portala in veljavnih zakonov lahko uporabniku izdamo opomin ali opozorilo ter omejimo ali celo prenehamo vse aktivnosti na portalu Dealstocker.com, kot so npr. objavljene ponudbe, oglaševalske kampanje itn. Strinjate se, da Dealstocker.com ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale ob izvajanju takšnih ukrepov (izguba podatkov, povzročena morebitna poslovna škoda itn.).

 

PRAVICE KUPCEV IN PRODAJALCEV


Pravice kupcev in prodajalcev ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) na podlagi priporočil GZS in mednarodnih priporočil in praks za elektronsko poslovanje.

 

ODDAJA PONUDBE, DOSTAVA IN PLAČILA


Postopek oddaje ponudbe je podrobno opisan v navodilih za prodajalce. Navodila zajemajo hiter pregled oddaje ponudbe s splošnimi navodili, registracijo podjetja, pričetek prodaje in deljenje ponudbe. Prav tako lahko izveste vse podrobnosti o dostavi (pakiranju, stroških dostave, izbiri prevoznika, etiketiranju pošiljk, sledenju pošiljkam itn.), plačilih (sprejemanju plačil, plačilnih sredstvih, določanju cen, računih, morebitnih težavah pri izvajanju plačil in vračilih) ter trikih in nasvetih za prodajo .

 

Navodila so dostopna preko noge spletne strani ali direktne povezave https://dealstocker.com/help/

 

Zaradi velikega obsega dokumentacije, so vsa navodila v angleškem jeziku. Trudimo se, da bi ustrezne prevode zagotovili v najkrajšem možnem času.

 

Navodila prodajalce zajemajo:

 

 • Kako deluje – Prodajalci
 • Kako prodajati
 • Dostava
 • Plačila
 • Nasveti za prodajo

 

 

POSTOPEK PRIDRUŽITVE PONUDBI IN NAKUPA


Postopek pridružitve ponudbe in končnega nakupa je podrobno opisan v navodilih za kupce. Navodila zajemajo hiter pregled procesa pridruževanja s splošnimi navodili, registracijo uporabnika, pričetek nakupovanja, deljenje ponudb in oddajo želja. Prav tako lahko izveste vse podrobnosti o dostavi naročenih izdelkov, plačilih (načinih plačil, plačilnih sredstvih, cenah, računih, morebitnih težavah pri izvajanju plačil in vračilih) ter trikih in nasvetih za nakupovanje .

 

Navodila so dostopna preko noge spletne strani ali direktne povezave https://dealstocker.com/help/

 

Zaradi velikega obsega dokumentacije, so vsa navodila v angleškem jeziku. Trudimo se, da bi ustrezne prevode zagotovili v najkrajšem možnem času.


Navodila prodajalce zajemajo:

 

 • Kako deluje – Kupci
 • Kako kupovati
 • Nasveti za kupovanje


Postopek pridružitve ponudbi pravne osebe (B2B)


Ponudbi se lahko kot kupec pridruži tudi pravna oseba (podjetje, samostojni podjetnik, društvo itn.). Postopek pridruževanja pravne osebe se ne razlikuje od postopka pridruževanja fizičnih oseb. Ta postopek je podrobno opisan v navodilih za kupce (glej poglavje Postopek pridružitve ponudbi in nakupa).


Če želi pravna oseba sodelovati v ponudbi se mora registrirati kot B2B (business to business) kupec. To stori preko forme za registracijo kupca in označi polje »Registriraj se kot B2B kupec.


Kot B2B kupec bomo v primeru uspešnega izteka ponudbe prodajalcu poleg osebnih podatkov kupca (kontaktnih podatkov, podatkov za dostavo), posredovali tudi davčno številko podjetja ter ostale potrebne podatke o firmi, ki jih bo uporabnik vnesel ob registraciji.


Za uporabnika B2B kupca veljajo enaka pravila in pogoji uporabe, kot za fizično osebo.

 

CENE


Vse cene so v evrih označene z EUR ali €.  Vse prikazane cene morajo vsebovati DDV, stroške dostave in vse morebitne provizije. To področje podrobno ureja politika Kar vidiš, to dobiš.


Objavljena cene velja za vse pridružene kupce pod pogoji, kot jih je navedel in v dotični ponudbi objavil prodajalec (plačilni pogoji, rok dobave, dostava, trajanje ponudbe itn.).


Cena se med trajanjem ponudbe ne sme in ne more spreminjati. To področje ureja politika Pridruževanja.

 

PROVIZIJE


Vse provizije, do katerih smo, po tem dogovoru, upravičeni (provizija na končno vrednost posla, provizija pri nakupu kreditov, provizija za izpostavljene izdelke, provizija pri registraciji prodajalca) so jasno izpostavljene na vidnih mestih in določene. Zaračunano provizijo ste dolžni poravnati v razumnem času oz. do izteka valute z veljavnim plačilnim sredstvom. Strinjate se, da vam lahko izdamo račun v elektronski obliki preko elektronske pošte.


V času trajanja izvajanja testiranja portala Dealstocker.com v realnem okolju, našim uporabnikom ne bomo zaračunavali provizij na končno vrednost posla. Testno obdobje označuje napis BETA v glavi spletne strani. O prenehanju testnega obdobja vas bomo pravočasno obvestili.


Področje provizij podrobneje ureja politika Provizije. Preberi več.

 

NAGRADNE IGRE

Splošen opis in namen nagradnih iger

Nagradne igre so del portala Dealstocker.com. Registriran uporabnik (prodajalec) ima možnost poleg ponudb in oglasov objaviti tudi nagradno igro. Nagradna igra je v osnovi ponudba (in ne oglas) z natančno opredeljenim in omejenim časom izteka ter omejenim številom razpisanih prostih mest.

Od ponudbe se bistveno razlikuje v tem, da lahko uporabnik ponudi le en izdelek/storitev in da ta izdelek/storitev nima določene cene.

 

Nagradne igre na portalu Dealstocker so namenjene promociji prodajalca (podjetja, posameznika, društva itn.) in/ali izdelka, ki ga ponuja in naj služi kot oglaševalska kampanja. Z nagradno igro bo prodajalec pridobil nove uporabnike, sledilce, naročnike in prijatelje, s katerimi bo lahko delil ostale ponudbe objavljene na portalu Dealstocker.

 

Za uspešno izvedbo nagradne igre veljajo Pogoji in pravila nagradnih iger (spodaj). Vsi uporabniki objavijo nagradno igro pod enakimi pogoji, opisanimi spodaj.

 

Pravila in pogoji nagradnih iger

Pravila in pogoji nagradnih na portalu Dealstocker so pripravljeni v skladu z Zakonom o igrah na srečo in veljajo za vse nagradne igre, ki jih uporabniki objavijo v rubriki »Nagradne igre« na portalu Dealstocker. Nagradna igra ni oglas in bo prikazana kot ponudba.

 

Ta pravila in pogoji nagradnih iger so del Splošnih pogojev uporabe portala Dealstocker.com.

 

 

Organizator in izvajalec nagradne igre

 

Organizator in izvajalec nagradne igre je registrirana pravna oseba (podjetje, samostojni podjetnik, društvo itn.), ki nagradno igro objavi.

 

 

Sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo samo registrirani uporabniki, ki se pridružijo nagradni igri do časovnega izteka le-te.

 

Nagradna igra je označena s pasico »Nagradna igra«.

 

Udeleženci (uporabniki) se nagradni igri pridružijo s klikom na gumb »Pridruži se«. Za sodelovanje v nagradni igri morajo biti uporabniki registrirani in vpisani v portal Dealstocker.com. Ob registraciji uporabniki vnesejo svoje veljavne kontaktne podatke in elektronski naslov.

 

Osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu s »Politiko zasebnosti portala« in veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo le uporabniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

 

Čas in število prostih mest

 

Nagradne igre na portalu Dealstocker.com so časovno omejene. Za uspešno udeležbo v nagradni igri se morajo uporabniki pridružiti najkasneje do izteka nagradne igre. Trajanje nagradne igre lahko uporabniki spremljajo na strani (pod-strani), kjer je nagradna igra objavljena.

 

Nagradne igre na portalu Dealstocker.com so omejene z maksimalnim številom udeležencev (prostih mest), ki jih določi organizator in izvajalec ob objavi nagradne igre.

 

Nagradna igra se zaključi:

 

 • v trenutku, ko se prijavi maksimalno št. Udeležencev (se zapolnijo vsa prosta mesta) ali ko se časovno izteče.
 • uspešno v trenutku, ko se prijavi vneseno (maksimalno) število udeležencev oz. se zapolnijo vsa prosta mesta.
 • neuspešno kadar se časovno izteče z manj udeleženci, kot je bilo predvideno. Ponudnik ni upravičen do osebnih podatkov sodelujočih.

 

 

Žrebanje

 

V primeru uspešnega zaključka nagradne igre (vsa prosta mesta so zapolnjena) bodo vsi udeleženci prejeli elektronsko pošto o statusu nagradne igre z vabilom na žrebanje. Čas in datum žrebanja bosta natančno opredeljena v elektronski pošti (vabilu). V nagradnem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki so se pridružili nagradni igri in se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre.

 

Žrebanje bo potekalo v živo in bo vidno preko povezave, ki jo bodo udeleženci prejeli v elektronski pošti.

Žreb je popolnoma avtomatiziran in naključen in ga za organizatorja in izvajalca nagradne igre izvede portal Dealstocker z namenskim in neodvisnim programskim algoritmom.

 

Po uspešnem žrebu bo prikazano ime nagrajenca z maskiranim uporabniškim imenom.

 

Izžreban bo samo en dobitnik.

 

 

Nagrada

 

Organizator in izvajalec nagradne igre (Prodajalec) lahko v eni nagradni igri podeli le eno nagrado enemu udeležencu. Nagrade so lahko izdelki in/ali storitve, ki so v skladu z našo »Politiko dovoljenih in prepovedanih izdelkov«.

 

Nagradne igre z več nagradami ni možno in dovoljeno objaviti.

 

 

Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad

 

Nagrajenci mora o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obvestiti organizator in izvajalec nagradne igre po elektronski pošti, ki jo bo prejel ob uspešnem zaključku nagradne igre. Naslov in ostali osebni podatki nagrajenca bodo navedeni v profilu prodajalca v rubriki »Zaključene ponudbe -> ODPREMI«.

 

Organizator in izvajalec nagradne igre bo poslal elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v nagradni igri vpisal v kontaktni obrazec in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln.

 

Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

 

Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku 14 dni od uspešnega izteka nagradne igre. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov (14-tih dneh) po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade ali podatkov o davčni številki in nazivu pristojnega davčnega organa nagrajenca  se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancem le-ti ne odzovejo na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan pisno predložiti organizatorju nagradne igre svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

 

 

Uporaba osebnih podatkov udeležencev

 

Organizator in izvajalec nagradne igre je upravičen do osebnih podatkov pridruženih uporabnikov (udeležencev) samo v primeru, če je nagradna igra uspešno zaključena (do izteka nagradne igre so bila zapolnjena vsa prosta mesta).

 

Organizator in izvajalec nagradne igre ima pravico da zbira in obdeluje nekatere osebne podatke vseh udeležencev in nagrajenca (kontaktni podatki, elektronski naslov itn.) za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

 

Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorju in izvajalcu nagradne igre dovoljujejo, za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko navedeno podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.

 

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od navedenega podjetja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

 

Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek) javno objavljeni.

 

Uporaba osebnih podatkov je v skladu z našo »Politiko zasebnosti« in veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri se uporabniki strinjajo s pogoji in načinom uporabe njihovih osebnih podatkov.

 

 

Ostali pogoji za objavo nagradne igre

 

Organizator in izvajalec nagradne igre (Prodajalec) lahko objavi nagradno igro samo, če ima objavljeno in aktivno vsaj eno ponudbo na portalu Dealstocker.com.

 

Organizator in izvajalec nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.

 

Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrado lahko izkoristi zgolj nagrajenec.

 

Zapisnik nagrajencev nagradne igre mora hraniti organizator in izvajalec nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani Dealstocker.com

 

Organizator  in izvajalec nagradne igre ima pravico spremeniti pravila nagradne igre. Sprememba mora biti vidna in objavljena v zavihku »OPIS« nagradne igre.

 

Organizator in izvajalec  nagradne igre bo skladno z veljavno davčno zakonodajo nagrajencu obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo davčnim organom.

VABILA IN ODZIVI

Splošno opis in namen vabil in odzivov

Vabila in odzivi so del storitev portala Dealstocker. Registrirani uporabniki si lahko zagotovijo dodaten popust na izdelek v ponudbi, tako, da delijo unikatno referenčno povezavo s prijatelji, jih povabijo, da se pridružijo ponudbi in tako zberejo največ odzivov. Kot  odziv se šteje klik na deljeno povezavo.  Uporabniki lahko referenčne odzive in svoj status spremljajo v lestvici odzivov ali na strani ponudbe pod gumbom za vabila. Ponudbe, ki omogočajo to možnost so označene z rumeno kronico.


Vabila in odzivi na portalu Dealstocker so namenjeni promociji prodajalca, blagovne znamke ali izdelkov v ponudbi in služi kot medij za oglaševanje. Z uporabo možnosti »Vabil in odzivov« bo prodajalec pridobil nove uporabnike, sledilce, naročnike ter hitreje razširil glas o ponudbi.
Za uspešno izvedo veljajo Pravila in pogoji uporabe spodaj.


Pravila in pogoji uporabe vabil in odzivov

Uporabniki (kupci), ki želijo sodelovati in deliti referenčno povezavo ter si tako priboriti dodatne ugodnosti, morajo biti registriran in vpisani na portalu Dealstocker. V nasprotnem primeru se jim okno z unikatno referenčno povezavo ne bo prikazalo.


Uporabniki lahko delijo povezavo tako, da kopirajo in prilepijo povezavo v poljubno spletno aplikacijo, na spletno stran, pošljejo preko e-pošte ali delijo preko navedenih socialnih omrežij.


Za odziv se šteje unikaten klik na povezavo, ki jo je uporabnik delil. Primer. Če je uporabnik delil svojo unikatno referenčno povezavo na Facebook-u se za veljaven klik šteje klik njegovih prijateljev na to povezavo, ki jih pripelje na stran ponudbe.  Sama objava se ne šteje kot odziv.


Vsak unikaten klik na povezavo bo zabeležen v statistiko uporabnika. Trenutno stanje odzivov in njihov status, ter število odzivov, ki jih še morajo zbrati, lahko uporabniki spremljajo v oknu za deljenje vabil ali pod gumbom na strani ponudbe.


Uporabnik se mora ponudbi pridružiti, če želi uveljavljati dodatne ugodnosti iz tega naslova. Če uporabnik zbere največje število odzivov in na ponudbo ni pridružen, ni upravičen do dodatnega popusta.


Uporabnik se zavestno odloči, da bo v ponudbi sodeloval tudi, če ne zbere zadostno število odzivov. V tem primeru se zavezuje, da bo izdelek kupil po ceni in pogojih, navedenih v ponudbi prodajalca.


Vabila in odzivi omogočajo dodaten popust oz. nagrado za tistega uporabnika, ki se je najbolj angažiral pri promoviranju ponudbe tako, da je največkrat najuspešneje delil objavo in bil deležen največjega odziva. Zmagovalec je samo eden in sicer tisti, ki zbere največ odzivov (klikov) na deljeno povezavo.


Uporabnik mora za sodelovanje zbrati najmanj 10 veljavnih odzivov in klikov iz slovenskih IP naslovov (ugotovljen z našim algoritmom). Kliki iz tujih strani so neveljavni in se ne bodo šteli v statistiko odzivov uporabnika.


Vabila in odzivi so omogočena samo na ponudbah označenih z rumeno kronico. To možnost določi prodajalec pri oddajanju ponudbe.


Prodajalec se zavezuje, da bo prodal ali podaril izdelek pod pogoji, ki veljajo za možnost »Vabila in odzivi« tistemu, ki je zbral največ veljavnih odzivov. Prav tako stroške pošiljanja in druge morebitne stroške plača prodajalec.

 

AVTORSKE PRAVICE, BLAGOVNE ZNAMKE IN DRUGA INTELEKTUALNA LASTNINA


Strinjate se, da pri objavi ponudb in izdelkov, opisov in slik, ne boste na noben način kršili avtorskih pravic, blagovnih znamk in druge intelektualne lastnine tretje osebe.


V primeru uporabe slik morajo uporabniki navesti avtorja ter povezavo do izvirnika ali pridobiti dovoljenje avtorja izvirnika za objavo. Enako velja za uporabo besedil in drugega promocijskega materiala.


Dealstocker.com v primeru kršenja avtorskih pravic in intelektualne lastnine uporabnikov ne prevzema nikakršne odgovornosti. Navodila za pravilno pripravo in objavo ponudbe so priložena v obliki pravil in nasvetov neposredno na strani oddaje ponudbe.


Kot prodajalec se strinjate, da ne boste individualno poslovali s strankami in uporabniki, ki ste jih pridobili z uporabo portala Dealstocker.com. V primeru kršenja tega pogoja si pridržujemo pravico do prekinitve oz. prenehanja posameznih ali vseh aktivnosti na portalu ter ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale ob izvajanju takšnih ukrepov (izguba podatkov, povzročena morebitna poslovna škoda itn.).


Dealstocker.com in Dealstocker logotip sta registrirani blagovni znamki podjetja Dealstocker. Vse pravice pridržane.  Neavtorizirana in nepravilna uporaba blagovne znamke Dealstocker je prepovedana.


V primeru uporabe navajanja blagovne znamke ali uporabe logotipa (članki, promocijski material, objave itn.) prosimo, da v nogo ali na katerokoli drugo vidno mesto vključite vrstico:

 

©Dealstocker.com. Vse pravice pridržane. Dealstocker in Dealstocker logo so registrirani blagovni znamki.

 

V primeru uporabe logotipa in celostne podobe spletne strani se obrnite na nas za dovoljenje in navodila o pravilni uporabi logotipa, tipologije itn. Z veseljem vam bomo ustregli.

 

 

UPORABA PODATKOV


Kljub najboljšim namenom Dealstocker.com ne jamči, da bodo naši uporabniki spoštovali priporočila, pogoje uporabe, pravila in zasebnost. Naše uporabnike spodbujamo, da upoštevajo zasebnost drugih uporabnikov.


Ker naše spletne strani gostujejo na strežnikih zunanjih ponudnikov in partnerjev, ki lahko brez naše vednosti nezakonito zlorabijo naše zaupanje z razkrivanjem zasebnih podatkov, ne moremo 100% zagotoviti, da bodo vaši zasebni podatki dejansko ostali zasebni.


Vse denarne in druge transakcije urejata kupec in prodajalec individualno in neodvisno od portala Dealstocker.com in tako niso predmet tega dokumenta (pogojev uporabe). Kupec prevzame polno odgovornost in je dolžan ustrezno oceniti trgovca oz. prodajalca, preden se odloči za sodelovanje v ponudbi ali deli svoje osebne podatke z njim. Prodajalec mora zagotoviti možnost, da se kupec kadarkoli odstrani iz njihove podatkovne baze.


Kot prodajalec se strinjate, da boste osebne podatke vaših kupcev uporabljali v skladu z našo politiko zasebnosti in vsemi veljavnimi zakoni.


Dealstocker.com ne bo prodajal, posredoval, oddajal ali razkril osebnih podatkov svojih uporabnikov (kupcev, prodajalcev) tretji osebi brez izrecnega dovoljenja uporabnikov, razen v primeru kršitve naših pravil, pogojev uporabe, politik in veljavne zakonodaje ter za potrebe preiskave ali kazenskega pregona.


Področje uporabe podatkov podrobneje ureja politika Zasebnost. Preberi več.

 

 

ODGOVORNOST


Strinjate se, da prevzamete polno odgovornost za vsa vaša dejanja na portalu Dealstocker.com, vključno z vsebino objavljenih ponudb, deljenjem ponudb ter ostalih podatkov, dostavo blaga, plačila, denarne in druge transakcije in da boste ravnali v skladu z veljavnimi zakoni, priporočili, pravili, direktivami in pogoji uporabe portala.


Prav tako se zavedate, da se poslovni model portala Dealstocker.com razlikuje od tradicionalnih poslovnih modelov spletnega poslovanja (konvencionalnih spletnih trgovin, spletnih strani za skupinsko nakupovanje itn.) in je kot tak izvzet iz tradicionalnega in splošno uveljavljenega poslovnega modela.


Dealstocker.com je spletni portal za skupinsko nakupovanje zasnovan na ideji o spontanem širjenju dobre besede o zanimivih, zaupanja vrednih in privlačnih ponudbah med uporabniki s podobnimi ali enakimi interesi in deluje po principu “od ust do ust” ter načelu “dober glas seže v deveto vas”. Namen portal je kupcem zagotoviti najcenejši nakup želenega izdelka, prodajalcem pa enostavno in efektivno targetiranje njihove ciljne skupine.


Kot uporabniki – prodajalci se lahko registrirajo samo pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki, društva). Ponujajo in prodajajo se lahko samo novi izdelki. To področje podrobno obravnava politika Dovoljeni in prepovedani izdelki.


Po uspešno zaključeni ponudbi se Dealstocker.com popolnoma distancira od procesa sklenitve oz. zaključka posla. Zaključek posla izpelje prodajalec z vsemi pridruženimi kupci individualno. Prodajalec je dolžan zagotoviti vse potrebne informacije, nemoteno komunikacijo, navodila in napotke za izvedbo plačila, transakcije itn.


Na nobeni točki v procesu Dealstocker.com ne poseduje ali je kakorkoli drugače v stiku z izdelki, ki se ponujajo, prodajajo in prodajo na portalu. Prav tako portal Dealstocker.com na nobeni točki v procesu prodaje nima stika, vpogleda ali nadzora nad denarnimi transakcijami med prodajalci in pridruženimi kupci.


Pravila za kupce in prodajalce, kot tudi politike portala predstavljajo smernice dobrih praks in so načrtovana in zasnovana v dobri veri in v skladu s priporočili, direktivami in kodeksom za elektronsko poslovanje. V nobenem primeru pa ne preglasijo veljavne zakonodaje, ki ureja področje elektronskega poslovanja.


Z uporabo portala Dealstocker.com se strinjate, da Dealstocker.com ne prevzame nikakršne odgovornosti za kvaliteto in stanje izdelkov, ki se na portalu prodajajo, veljavnost in resničnost opisov in objav v objavljenih ponudbah, načine plačil, vračila, garancije itn. Dealstocker.com ne želi in ne bo posredoval v sporih med strankami (kupci in prodajalci), terjal plačil ali kako drugače preganjal uporabnikov.

 

Dealsotcker.com bo deloval znotraj svojih zmožnosti in s pravnimi sredstvi, ki so mu na voljo in v skladu s temi pogoji uporabe, pravili za kupce in prodajalce ter veljavnimi zakoni.


V primeru goljufije ali suma prevare ste kot uporabnik dolžni o situaciji obvestiti nas, policijo ali katerokoli drugo pooblaščeno in akreditirano institucijo. V celoti bomo sodelovali pri morebitni preiskavi.


Strinjate se, da Delastocker.com ne prevzema odgovornosti za resničnost in točnost informacij, ki jih na spletnem portal objavijo uporabniki.


To področje podrobno obravnavat politiki Obveznosti in odgovornost prodajalca ter Obveznosti in odgovornost kupca.

 

STORITEV


Ker spletne strani Dealstocker.com gostujejo na strežnikih zunanjih ponudnikov, žal ne moremo 100% zagotoviti nemotenega delovanja in neprekinjenega dostopa do naših storitev. Po najboljših močeh se trudimo, da bi,kljub vsemu našim uporabnikom zagotovili nemoteno in kontinuirano delovanje.


Strinjate in zavezujete se, da s svojimi dejanji in uporabo portala Dealstocker.com ne boste namenoma ali kako drugače škodovali ali onemogočili naših storitev z uporabo zlonamerne programske kode na naših strežnikih, ali kako drugače poskušali vplivati na pravilno delovanje naših spletnih strani.

 

MNENJA


Mnenja so del uporabniškega vmesnika portala Dealstocker.com in so namenjena izmenjavi mnenj in informacij o izdelku ali prodajalcu. Mnenja lahko pišejo samo registrirani uporabniki-kupci, ki morajo upoštevati naslednja pravila objave:

 

 • Komentar se mora nanašati na temo ali izdelek, pod katerim je objavljen.
 • Objavljen komentar ne sme vsebovati (http://) povezave do zunanjih spletnih strani.
 • Komentarji ne smejo biti neutemeljeni in zlonamerni z namenom nižanja ocene izdelka ali prodajalca.
 • Komentar ne sme vsebovati občutljive ali seksualne vsebine.
 • Komentar ne sme biti žaljiv ali vsebovati sovražnega govora.
 • Uporabnik se ne sme izdajati za drugo osebo.


Poleg komentarja je navedeno ime uporabnika. Elektronska pošta uporabnika ni vidna nikomur. S klikom na gumb objavi komentar se strinjate z objavo nekaterih osebnih podatkov (politika zasebnosti).


Avtor komentarja prevzema polno odgovornost za vsebino, ki jo objavi. Prav tako soglaša z neomejeno uporabo in objavo komentarja v vseh medijih ter Dealstocker-ju daje pravico do uporabe objavljenega komentarja v oglasih ali drugih oglaševalskih in marketinških kampanjah. Avtor komentarja zagotavlja, da je avtor napisanega mnenja in da te pravice prenaša na Dealstocker.com.


Dealstocker.com ne odgovarja za vsebino objavljenih mnenj in komentarjev uporabnikov.

 

ODVEZA ODGOVORNOSTI


Strinjate se, da se v primeru spora med strankami (prodajalcem in pridruženimi kupci), portal Dealsocker.com odveže kakršnekoli odgovornosti za materialno ali poslovno škodo, ki je predmet spora ali je zaradi spora nastala. Prav tako Dealstocker.com ne odgovarja za vsebino objavljenih mnenj in komentarjev uporabnikov.


Kljub temu, da pri objavi ponudbe zahtevamo objavo natančnih slik in fotografij, je le-te vedno potrebno jemati kot simbolične in ne zagotavljajo lastnosti artikla.

 

PRAVICE TRETJE OSEBE


Oseba, ki ni del tega dogovora (pogojev uporabe) nima pravice uveljavljati določil iz tega dokumenta.

 

PRITOŽBE IN SPORI


Ker se Dealstocker popolnoma distancira od kakršnekoli odgovornosti in relacije kupec-prodajalec, je pravni spor med uporabnikom in portalom Dealstocker.com malo verjeten. Če bi do takšnega spora prišlo, nas prosim predhodno kontaktirajte na elektronsko pošto info@dealstocker.com in nam zaupajte vaše probleme ali pomisleke. V večini primerov se lahko spori rešijo sporazumno in hitro, v prid obeh strank.


Dealstocker.com spoštuje in ravna v skladu z veljavno zakonodajo, Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-UBT2 ter smernicami in priporočili o elektronskem poslovanju.

Vabila in odzivi

Contact Us

Chat With Us

Start live chat.

Live Chat is availible 7 days a week, 24 hours a day. If we do not reply immediately, we will do so in 1 or 2 working days.

Email Us

support@dealstocker.com

We will reply within 2 working days.