Feedback

Vas kaj moti? Imate predlog? Brez zadržkov podelite svoje mnenje za nami. P.S.: Če želiš povratno informacijo, prosimo pripiši svoj email in z veseljem bomo odgovorili! Hvala z pomoč.

We detect, that you are not from Slovenia. Switch to english version here.
close

Policies > Payment policy

  1. Načini plačila
  2. Sprejemanje plačil
  3. Pravica kupca do odstopa od pogodbe
  4. Neplačani izdelki
  5. Plačevanje provizij

Plačila

 

Politika portala je del Splošnih pogojev uporabe portala Dealstocker.com in je v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot – UPB2, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij, ter pravili uporabe portala Dealstocker.com.

 

V skladu s »Pravili za kupce« in »Pravili za prodajalce« ter to politiko plačil, se kupci strinjajo, da bodo, v primeru uspešnega zaključka ponudbe, plačali dogovorjen znesek (kupnino) v roku 7 dni od dneva izteka ponudbe. 7 dnevni plačilni rok je tudi del politike medsebojnega spoštovanja ter splošnih pogojev uporabe portala Dealstocker.com.

 

Če kupec ne plača dogovorjene kupnine v 7-ih dneh od dneva uspešnega izteka ponudbe, mora to storiti v zakonsko določenem roku 30 dni po sklenitvi pogodbe s prodajalcem (uspešnem zaključku ponudbe).

 

Načini plačila

 

Način plačila določi prodajalec v objavljeni ponudbi. Prodajalec lahko izbira med enim ali več privzetimi načini plačil ter jih predstavi kupcu. Dovoljeni načini plačila so nakazilo na bančni račun, kreditne kartice, PayPal, Skrill (Moneybookers) oz. plačila, ki jih je, v primeru zlorabe ali goljufije, tako ali drugače možno slediti.

 

Instantne storitve prenosa gotovine, kot je na primer Wester Union, so prepovedane!

 

Priporočamo, da prodajalci prejmejo plačilo pridruženih uporabnikov, preden odpremijo pošiljke. Zaradi tega odsvetujemo možnost plačila po povzetju.

 

Kupcem priporočamo, da izdelkov ne plačujejo po pošti (v kuverti) ali preko instantnih storitev prenosa gotovine (Western Union) razen v primeru, ko dobro poznajo trgovca ali mu zaupajo, da bodo plačane izdelke dejansko prejeli. Tem transakcijam je praktično nemogoče slediti in tako predstavljajo veliko tveganje.

 

Sprejemanje plačil

 

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZOVpot-UBT2) je prodajalec dolžan sprejeti način plačila, ki ga je navedel in objavil v ponudbi. V nobenem primeru prodajalec ne sme preprečiti ali odvrniti kupca od uporabe navedenega plačilnega sredstva. Takoj, ko prodajalec uradno objavi ponudbo z izbranimi načini plačila, le-teh ne more več spreminjati. To področje je podrobneje opisano v politiki pridruževanja ponudbi.

 

Prodajalec sicer lahko predlaga alternativen način plačila ali plačilno sredstvo, vendar pri tem ne sme vztrajati. Kupec se lahko s predlogom prodajalca strinja, vendar ima pravico plačati z dogovorjenim (v ponudbi navedenim) plačilnim sredstvom. Na primer. Prodajalec ne more in ne sme zahtevati od kupca da plača s storitvijo PayPal, če je v ponudbi kot način plačila navedel tudi možnost bančnega nakazila. Prav tako ne sme za uporabo kateregakoli navedenega načina plačila zaračunavati dodatnih stroškov. To področje ureja politika “Kar vidiš, to dobiš”.

 

Prodajalec prav tako ne sme od kupcev zahtevati, da bi ti razkrijejo številke kreditnih kartic, CVC kode in datuma izteka. Prav tako kupcem priporočamo, da teh informacij ne razkrivajo in jih pošiljajo po elektronski pošti, preko telefona ali kako drugače. Za več informacij preberite “Politiko Zasebnosti”.

 

Če je ta politika kakorkoli kršena, ima kupec pravico odstopiti od ponudbe. V tem primeru ponudbi ne bo pridruženih zadostno število kupcev in ponudba bo spodletela. Prav tako si pridržujemo pravico, da v tem primeru ustrezno znižamo oceno prodajalci, ga uvrstimo na črno listo ali celo ukinemo in izbrišemo njegov uporabniški račun.

 

Pravica kupca do odstopa od pogodbe

 

Po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) ima kupec pravico, da v 14-tih dneh od sklenitve pogodbe s prodajalcem (uspešnem izteku ponudbe) ali prevzema blaga le-temu sporoči, da od pogodbe odstopa, brez da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev.

 

Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v 30-tih dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. V primeru, da je kupec izdelek že uporabil, ga odprl ali kako drugače spremenil prvotno stanje, vračilo več ni možno.

 

Morebitno kupnino (vplačilo) mora prodajalec nakazati na TRR (transakcijski račun) kupca najkasneje v 30-tih dneh od prejetja plačila ali dneva prejetja vrnjenega artikla. Vračilo v gotovini ni dovoljeno.

 

Odločitev o prekinitvi pogodbe mora kupec prodajalcu posredovati pisno, na njegov uraden elektronski naslov ter na trajnem mediju (papir, fax…). Telefonski klic ne zadostuje za prekinitev pogodbe. Rok se začne šteti, ko kupec v ustrezni obliki posreduje odločitev o prekinitvi pogodbe.

 

Podatki za prekinitev pogodbe

Rok za prekinitev pogodbe se začne šteti, ko kupec v ustrezni obliki posreduje odločitev o prekinitvi pogodbe. Pogodba med kupcem in prodajalcem prične po uspešnem izteku ponudbe. O uspešnosti ponudbe, kupca in prodajalca v elektronski obliki z vsemi potrebnimi informacijami in navodili in napotki, obvestimo mi. Kupec mora odločitev o prekinitve pogodbe zato posredovati najkasneje v 14-tih dneh od sklenitve pogodbe s prodajalcem (uspešnem izteku ponudbe) ali prejme izdelke. To področje podrobneje obravnava politika “Vračila”.

 

Neplačani izdelki

 

Po uspešnem izteku ponudbe je kupec dolžan zaključiti posel s plačilom izdelkov najkasneje v 7-ih dneh od dneva izteka ponudbe. Če si kupec iz kakršnega koli razloga premisli (se “ohladi”), mora odločitev o prekinitvi pogodbe prodajalcu posredovati pisno, na uraden elektronski naslov prodajalca ter na trajnem mediju (papir, fax…). Pogodba se prekine in postane nična. V tem primeru prodajalec ni dolžan dostaviti pošiljke.

 

Če kupec ne plača kupnine v 7-ih dneh (in ne prekine pogodbe s prodajalcem), se ima prodajalec pravico obrniti na kupca in zahtevati pojasnilo za zamudo ter takojšnje plačilo. Če kupec kljub pozivu ne plača kupnine, mora to storiti v zakonskem roku, najkasneje v 30-tih dneh od dneva sklenitve pogodbe (uspešnega izteka ponudbe, prejetja blaga ali izdanega računa).

 

Plačevanje provizij

 

Prodajalci so dolžni plačati provizijo, do katere je Dealstocker.com po tem dogovoru, splošnih pogojih uporabe, pravilih in politiki portal, upravičen. Upravičene provizije so:

 

  • provizija na končno vrednost posla (ne velja za beta uporabnike)
  • provizija pri nakupu kreditov,
  • provizija za izpostavljene izdelke,
  • provizija  pri registraciji prodajalca

 

To področje podrobneje ureja politika “Provizija”.

 

Vse provizije, razen provizije na končno vrednost posla, se zaračunavajo preko nakupa kreditov. Krediti so virtualna denarnica, kjer lahko prodajalci iz enega mesta plačujejo vse dodatne (plačljive) storitve, kot so oglaševalske kampanje, izpostavljeni oglasi itn.

 

Nakup kreditov prodajalec izvede z vnosom želene vrednosti preko forme za nakup kreditov (v polje znesek). S pritiskom na gumb KUPI, bo izveden dejanski nakup kreditov v navedenem znesku, ki ga bomo prodajalcu naknadno zaračunali z izdajo veljavnega računa preko elektronske pošte konec tekočega obračunskega obdobja. Prodajalec je dolžan račun poravnati do izteka valute.

 

Preden kupec potrdi nakup kreditov, se strinja s pogoji uporabe in določili tega dogovora.

 

V primeru neplačila v zakonskem roku si pridržujemo pravico do izdaje opomina ali opozorila ali celo prenehamo vse aktivnosti povezane z uporabo kreditov (oglaševalske kampanje, izpostavljeni izdelki itn.). Strinjate se, da Dealstocker.com ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale ob izvajanju takšnih ukrepov (izguba podatkov, povzročena morebitna poslovna škoda itn.).

 

Provizije na končno vrednost posla v obdobju testiranja (beta) ne bomo zaračunavali. V primeru pričetka zaračunavanja provizije na končno vrednost posla, vas bomo obvestili preko elektronske pošte ali obvestil v vašem uporabniškem računu.

Contact Us

Chat With Us

Start live chat.

Live Chat is availible 7 days a week, 24 hours a day. If we do not reply immediately, we will do so in 1 or 2 working days.

Email Us

support@dealstocker.com

We will reply within 2 working days.